Geographic for all

Archive For The “biogeografia” Category

Piętra roślinności w górach

By |

Piętra roślinności w górach

Piętra roślinności w górach to sprawa w miarę oczywista dla każdego – regle, hale, turnie. Jednak warto przyjrzeć się bliżej tym piętrom, a także różnicom w poszczególnych pasmach. Piętra roślinności w górach schemat Ogólny podział pięter: podgórze regiel dolny regiel górny górna granica lasu kosodrzewina/piętro subalpejskie hale/piętro alpejskie turnie/piętro subniwalne granica wiecznego śniegu skały i wieczne śniegi/piętro niwalne Podgórze jest obecnie w głównej…

Read more »