Geographic for all

Archive For The “geomorfologia” Category

Pytania na klasówkę – Geomorfologia

By |

Geomorfologia Litosfera i zachodzące w niej procesy Wyjaśnij różnicę między minerałem i skałą. Zdefiniuj minerał/skałę/substancję mineralną. Rozpisz podział skał ze względu na pochodzenie. Wyjaśnij co to są skały osadowe/magmowe/metamorficzne, jak się dzielą, podaj przykłady. Zdefiniuj diagenezę, podaj przykłady. Wyjaśnij różnicę między plutonizmem i wulkanizmem. Wymień znane Ci intruzje magmowe. Narysuj i opisz schemat wulkanu. Zaznacz poszczególne elementy. Wyjaśnij pojęcia: kaldera, stożek, krater, komin wulkaniczny. Wymień produkty erupcji wulkanicznych….

Read more »

Tektonika płyt litosfery

By |

Tektonika płyt litosfery

Jądro Ziemi jest bardzo gorące, do tego nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Co się dzieje z tym ciepłem i energią zanim dotrą na powierzchnię? O tym właśnie mówi, między innymi, teoria tektoniki litosfery. Na początek wyjaśnię podstawowe zagadnienia, a później przybliżę jak naukowcy na to wpadli. Konwekcja i subdukcja, czyli tektonika w pigułce Ciepło unosi się ku górze – czy to ciepłe powietrze, czy gorąca magma. Zjawisko to nazywamy konwekcją….

Read more »

Kształt litosfery – lądy

By |

Były już omawiane składowe dna oceanów, teraz kolej na formacje nadwodne. Lądy na Ziemi Lądy zajmują zdecydowaną mniejszość na naszej planecie, ale póki co nie grożą nam poszukiwania w stylu Costnera w “Wodnym świecie“. Powierzchnie suche zajmują średnio 29% Ziemi. Nie są rozłożone równomiernie: półkula północna – 39,4 % półkula południowa – 18,7 % półkula zachodnia – 18,6 % półkula wschodnia – 36,4…

Read more »

Rodzaje i rozmieszczenie wulkanów na Ziemi

By |

Rodzaje i rozmieszczenie wulkanów na Ziemi

O budowie wulkanu, rodzajach lawy i intruzjach magmowych przeczytasz tutaj. Rodzaje wulkanów Ze względu na kształt i erupcję wulkany dzielimy ogólnie na: efuzywne – lawowe eksplozywne – gazowe stratowulkany – mieszane   Wulkany efuzyjne (lawowe) mają rzadką lawę bazaltową (zasadową), mały lub brak stożka i duży areał. Nie wyrzucają materiałów piroklastycznych i gazów. typ islandzki – erupcja liniowa typ hawajski – erupcja centralna,…

Read more »

Plutonizm i wulkanizm

By |

Plutonizm i wulkanizm

Plutonizm Dopóki magma jest pod ziemią, mówimy o plutonizmie. Gorące masy wciskają się w otocznie tworząc intruzje magmowe. Dzielimy je na: intruzje zgodne – lakolity, sille i lopolity – magma drąży miejsce dla siebie pomiędzy warstwami skalnymi intruzje niezgodne – dajki, żyłki i batolity – magma przerywa ciągłość warstw skalnych Intruzje magmowe By Motilla (previous, polish version of File:Intrusion types.svg)…

Read more »

Eoliczne formy rzeźby terenu, czyli wiatr rzeźbi – pustynie i wydmy.

By |

Eoliczne formy rzeźby terenu, czyli wiatr rzeźbi – pustynie i wydmy.

Rzeźba terenu ukształtowana przez wiatr jest nazywana eoliczną. Pustynie i wydmy powstają na skutek procesów deflacji (wywiewania) i akumulacji, ale także korazji (erozja wietrzna, czyli szlifowanie skał piaskiem niesionym przez wiatr). Rodzaje pustyń Ze względu na materiał, z którego składa się głównie pustynia, wyróżniamy: pustynie skaliste/kamieniste (hamada) np. część Sahary, w Górach Skalistych pustynie żwirowe (serir w Afryce, gibber w Australii) np. część Sahary, Pustynie Gibsona i Simpsona pustynie piaszczyste (erg)…

Read more »

Kształt litosfery – dna oceanów

By |

Kształt litosfery – dna oceanów

Litosfera podmorska sięga od 0 m, czyli umownego poziomu morza, aż do dna Rowu Mariańskiego 11 034 m (10 911+/- 40 m lub 10 994 m – w zależności od źródła) pod poziomem morza. Średnia głębokość Oceanu Światowego wynosi 3794 metry. Przybiera różnorakie formy. Budowa dna morskiego Dno morskie ma kilka elementów: szelf kontynentalny krawędź szelfu stok kontynentalny stromy łagodny równina abisalna grzbiety…

Read more »

Skały i minerały

By |

Skały i minerały

W tablicy Mendelejewa mamy 118 pierwiastków, z których składa się w mniejszym bądź większym stopniu nasza planeta. Niektóre występują w litosferze w dużych ilościach np. tlen i krzem, niektóre nieco rzadziej jak glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez, a inne w śladowych ilościach. Część jest uzyskiwana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Minerały Minerał to pierwiastek lub prosty związek chemiczny o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych, który powstał w przyrodzie w naturalnych procesach….

Read more »

Złoża minerałów i typy zalegania

By |

Złoża minerałów i typy zalegania

Klasyfikacja złóż minerałów Złoża dzielą się na trzy główne typy: magmogeniczne hipergeniczne metamorfogeniczne Złoża magmogeniczne pochodzą z działalności magmowej. Wyróżniamy złoża magmowe, powstałe z zastygniętej magmy oraz krystalizacji jej składników (rudy żelaza, niklu, miedzi); złoża pomagmowe, gdzie krystalizacja następuje przy pomocy roztworów wodnych (kamienie szlachetne, rudy cynku, ołowiu, cyny, barytu) oraz złoża wulkanogeniczne przy wybuchach wulkanów (andezyt, bazalt, siarka). Złoża…

Read more »

Budowa wnętrza Ziemi

By |

Ziemia ma budowę sferyczną, co wydedukował geolog z Austrii Suess ponad sto lat temu. Jednak dopiero nowoczesne metody pomiarów np. fal sejsmicznych, mogły jego przypuszczenia potwierdzić. Najprostszy podział wnętrza Ziemi to według kryterium petrylogicznego (uwzględnia skład chemiczny skał): skorupa płaszcz jądro Skorupa ziemska zajmuje 1,4% objętości globu i 0,3% jego masy. Sięga od 5 do 80 km wgłąb planety. Według starego…

Read more »