Geographic for all

Archive For The “osadnictwo” Category

Osadnictwo – relacje i czynniki kształtujące

By |

Osadnictwo kojarzy się raczej z wsiami albo kolonizacją nowych terenów. Jednak jest to każde działanie człowieka, które wpływa na środowisko i je przekształca. Wpływ ten może być różny w zależności od podejścia ludzi. Z jednej strony mamy Zielonych, którzy reprezentują skrajną postawę ochrony środowiska za wszelką cenę, potem determinizm geograficzny, gdzie środowisko determinuje rozwój osadnictwa. Z drugiej strony jest nihilizm, gdzie człowiek nie jest zależny od środowiska, a po…

Read more »

Funkcje miast i cykl życiowy działki

By |

Funkcje miast i cykl życiowy działki

Gdybyśmy spytali się jeszcze 150 lat temu, co to jest funkcja miasta, pewnie rozmówca udzieliłby tylko intuicyjnej odpowiedzi. Tak naprawdę termin “funkcja miasta” został po raz pierwszy użyty przez Fredricha Ratzela w 1891 roku. Co ciekawe był on biologiem z wykształcenia i dlatego nowe pojęcie zaczerpnął właśnie z funkcji organizmu ludzkiego. Na samo miasto patrzył jako na trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar…

Read more »

Historia i typy wsi

By |

Historia i typy wsi

Osadnictwo wiejskie siłą rzeczy jest starsze niż miejskie. Jego głównymi celami było i jest dostarczanie żywności (rybołówstwo, zbieractwo, hodowla, uprawa roli) oraz podstawowa ochrona ludzi przed niepogodą. Elementy wsi i obejścia Osiedle wiejskie to nic innego niż osiedle, w którym ludność żyje i utrzymuje się z uprawy ziemi i hodowli, a funkcja mieszkaniowa i produkcyjna jest nie rozdzielona. Osiedle składa się zwykle z pojedynczych zagród i/lub siedlisk. Zagroda…

Read more »

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 2

By |

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 2

Historia rozwoju urbanizacji cz. 1 Miasta renesansowe Miasta w renesansie musiały byś lepiej bronione. I tak powstały dwa włoskie plany miasta renesansowego. Przykładem jednego była Palma Nova. Posiadała jeden centralny rynek na planie heksagonu. Od niego odchodziły okrężne i radialne ulice. Miasto było otoczone murami z bastionami, a sam obrys był już bardziej okrągły. Palma Nova źródło: Google Maps Drugim przykładem jest nasz rodzimy Zamość, który powstał 13 lat wcześniej…

Read more »

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 1

By |

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 1

Urbanizacja sięga starożytności, bo wtedy zaczęły powstawać pierwsze ośrodki miejskie. Sam termin pochodzi z łaciny: urbs = miasto, urbanus = miejski. Od XIX wieku urbanizacja dotyczy także obszarów wiejskich (np. kultywowanie miejskiego stylu życia na wsi). Jak dynamiczny i powszechny to proces obrazują statystyki: w 1800 roku zaledwie 14% ludności mieszkało w miastach, w 1910 roku było to już 43,8%, a w 2008 roku całe 47%.  …

Read more »

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

By |

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

Jak zwykle powstają miasta? Osada jest korzystnie położona na przykład na szlaku handlowym, a jeszcze lepiej, gdy jest siedzibą władz lokalnych lub regionalnych. Jest atrakcyjna dla okolicznych ludzi do migracji. Dużo mieszkańców oznacza duży rynek zbytu, więc rozwija się przetwórstwo spożywcze i przemysł tekstylny. Przemysł potrzebuje energii i maszyn, dlatego rozwijane jest wydobycie kopalin (jeśli występują) oraz przemysł ciężki. Z jednej strony jest to kolejny magnes…

Read more »

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

By |

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

Miasta są małe lub duże, ale wszystkie mają dość zwartą zabudowę, sporo ludności prowadzącej miejski styl życia, zatrudnionej głównie w przemyśle i usługach. To czy dana miejscowość zasłuży sobie na miano miasta zależy od prawa danego kraju. Czasem potrzebna jest decyzja administracyjna, a w innych przypadkach odpowiednia liczba mieszkańców, niekiedy dekret urzędowy posiłkuje się liczbą ludności. W Polsce obecnie trzeba mieć min. 2000 obywateli i spełnić…

Read more »

Urbanizacja – składowe i fazy urbanizacji, czyli cykl życia miasta

By |

Urbanizacja – składowe i fazy urbanizacji, czyli cykl życia miasta

W pierwszym skojarzeniu urbanizację widzimy jako proces tworzenia miasta, zagęszczenia ludzkiego odmiennego od wsi. Nie jest to mylne stwierdzenie, tylko nieco zubożone. Urbanizacja to całość procesów przestrzennych, ekonomicznych, ale również społecznych i kulturowych, które prowadzą do powstawania i rozwoju miast, zwiększenia ludności miejskiej lub żyjącej w “miejskim stylu”, a także odsetka tej ludności na tle kraju lub regionu.  Składowe urbanizacji Jak widać urbanizacja to powstawanie i rozrost miast, jak również zmiany…

Read more »