Geographic for all

Archive For The “przemysł i surowce” Category

Złoża minerałów i typy zalegania

By |

Złoża minerałów i typy zalegania

Klasyfikacja złóż minerałów Złoża dzielą się na trzy główne typy: magmogeniczne hipergeniczne metamorfogeniczne Złoża magmogeniczne pochodzą z działalności magmowej. Wyróżniamy złoża magmowe, powstałe z zastygniętej magmy oraz krystalizacji jej składników (rudy żelaza, niklu, miedzi); złoża pomagmowe, gdzie krystalizacja następuje przy pomocy roztworów wodnych (kamienie szlachetne, rudy cynku, ołowiu, cyny, barytu) oraz złoża wulkanogeniczne przy wybuchach wulkanów (andezyt, bazalt, siarka). Złoża…

Read more »