Geographic for all

Archive For The “gleby i rolnictwo” Category

Skład gleby i jej powstawanie

By |

Skład gleby i jej powstawanie

Gleba to połączenie ziemi (zwietrzeliny), wody (wilgoć glebowa, czyli wody higrospokowe, błonkowate, kapilarne, grawitacyjne i zawieszone, gruntowe), powietrza (powietrze glebowe) oraz organizmów żywych. Powstaje w wyniku procesów glebotwórczych.  Procesy glebotwórcze i erozje gleb Procesy glebotwórcze to ciągłe przekształcanie się materii organicznej i nieorganicznej w górnej litosferze, za pomocą biosfery. Dzieją się zgodnie z obiegiem materii w przyrodzie. rośliny pobierają wodę i sole mineralne z gleby / || / martwe…

Read more »

Uprawa roślin – ryż

By |

Ryż to drugi po pszenicy najważniejszy produkt zbożowy. Dzieli się na odmianę mokrą (wymaga wody cały czas oprócz zbiorów) i suchą (nie potrzebuje tyle wody). Oprócz tego istnieje kilka jadalnych gatunków np. czerwony, czarny, biały. Ryż spożywa się mało przetworzony, bo zbyt intensywna obróbka powoduje straty witamin i minerałów. Słoma służy do produkcji pasz i w przemyśle papierniczym. Gleby Ryż najlepiej rośnie na żyznych i mało przepuszczalnych,…

Read more »

Uprawa roślin – pszenica

By |

Pszenica jest jednym z podstawowych w rolnictwie typów zbóż, szczególnie na półkuli północnej. Trzeba pamiętać, że posiada wiele odmian naturalnych i poddanych mutacjom genetycznym. Posiada odmianę ozimą i jarą. Gleby Pszenica potrzebuje gleby żyznej, o pH obojętnym. Najlepiej rośnie na czarnoziemach stepowych, glebach cynamonowych i brunatnych, madach rzecznych. Wymaga troskliwej uprawy i sporej ilości nawozów. Warunki klimatyczne i występowanie Pszenica występuje w następujących szerokościach geograficznych: 30-40 stopni…

Read more »