Geographic for all

Archive For The “transport i łączność” Category

Komunikacja

By |

Komunikacja

Każdy może mniej lub bardziej precyzyjnie powiedzieć co to jest komunikacja. I w zależności od słownika definicje będą różniły się między sobą. Na potrzeby nauki do matury przyjęłam takie tłumaczenie: Komunikacja to przemieszczenie ludzi, ładunków i informacji za pomocą różnych środków transportu oraz środków łączności. Od razu widać, że na komunikację składa się transport (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, rurociągowy itp.) oraz łączność (poczta, telefon, internet itp.). Składowe komunikacji są komplementarne…

Read more »