Geographic for all

Archive For The “klasówka” Category

Pytania na klasówkę – Hydrologia

By |

Hydrologia Woda i bilans wodny Napisz, jak duża jest hydrosfera na Ziemi oraz jaki jest jej główny podział. Wyjaśnij, co to są wody juwenilne. Wymień dwa główne rezerwuary wody słodkiej na Ziemi. Wyjaśnij pojęcia: duży i mały obieg wody w przyrodzie, cykl hydrologiczny. Narysuj i opisz elementy cyklu hydrologicznego. Rozpisz równanie. Wyjaśnij pojęcia: transpiracja i retencja. Ruchy wód oceanicznych Wyjaśnij co to jest falowanie morskie. Wymień i opisz rodzaje…

Read more »

Pytania na klasówkę – Demografia

By |

Demografia Religie Wymień najważniejsze religie świata. Określ, gdzie poszczególne religie mają najwięcej wyznawców. Wypunktuj, w jaki sposób dzielimy religie.

Read more »

Pytania na klasówkę – Kartografia

By |

Kartografia Mapy jako narzędzie Podaj definicję mapy i wymień jej elementy składowe. Wymień jakie znasz rodzaje map. Wyjaśnij pojęcie generalizacji mapy. Wymień rodzaje skal. Podaj jak przeliczać skale map. Wyjaśnij która mapa jest zrobiona w większej skali: 1:100 000 czy 1:10 000. Podaj, która jest bardziej szczegółowa i która pokazuje większy obszar. Wymień jakie znasz odwzorowania kartograficzne. Wyjaśnij, dlaczego obraz Ziemi na mapach jest zniekształcony. Napisz i uzasadnij jakiego odwzorowania najlepiej użyć do map nawigacyjnych/rolniczych/szkolnych. Mapa…

Read more »

Matura rozszerzona z geografii 2017

By |

Matura rozszerzona z geografii 2017

Miesiąc temu przyglądałam się uważniej zadaniom z egzaminu gimnazjalnego. Dzisiaj na warsztat biorę maturę. Arkusze i klucz odpowiedzi możesz ściągnąć z tego folderu. Muszę przyznać, że tutaj pytana były już ambitniejsze. Wprawdzie maturzyści mieli na dumanie 3 godziny, zmierzyłam się z tym arkuszem w godzinę. Wynik 53/60, czyli 88%, czyli nie tak źle jak na 10 lat przerwy. Zadania banalne (3) 1.1. Gwiazdę Polarną widać…

Read more »

Pytania na klasówkę – Klimatologia

By |

Klimatologia Atmosfera Napisz, z czego składa się powietrze. Wyjaśnij jak powstaje ozon i gdzie występuje. Scharakteryzuj troposferę/stratosferę/mezosferę/termosferę/egzosferę. Napisz, gdzie powstają zorze polarne. Temperatura Zdefiniuj albedo, podaj przykłady. Wymień rodzaje promieniowania słonecznego. Podaj ogólną charakterystykę bilansu cieplnego Ziemi. Wyjaśnij od czego zależy natężenie promieniowania słonecznego. Wymień przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Wskaż możliwości rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wyjaśnij co to jest efekt cieplarniany. Opisz jak mierzymy temperaturę i jakie są najpopularniejsze…

Read more »

Egzamin gimnazjalny 2017

By |

Wczoraj zestresowani gimnazjaliści zdawali część przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego. Nie wypowiadam się na temat innych przedmiotów, ale chciałam skomentować zadania związane z geografią. Arkusz przyrodniczy znajdziesz pod tutaj. 20. Przez Azję przechodzą południk 0° i obydwa zwrotniki. FAŁSZ Azja jest jedynym kontynentem oblewanym przez wody oceanów: Arktycznego, Atlantyckiego, Spokojnego. FAŁSZ Wystarczy wiedzieć, gdzie są poszczególne oceany i zwrotniki i zestawić na podanej mapie z Azją. 21.1. W tej stolicy jest…

Read more »

Pytania na klasówkę – Geomorfologia

By |

Geomorfologia Litosfera i zachodzące w niej procesy Wyjaśnij różnicę między minerałem i skałą. Zdefiniuj minerał/skałę/substancję mineralną. Rozpisz podział skał ze względu na pochodzenie. Wyjaśnij co to są skały osadowe/magmowe/metamorficzne, jak się dzielą, podaj przykłady. Zdefiniuj diagenezę, podaj przykłady. Wyjaśnij różnicę między plutonizmem i wulkanizmem. Wymień znane Ci intruzje magmowe. Narysuj i opisz schemat wulkanu. Zaznacz poszczególne elementy. Wyjaśnij pojęcia: kaldera, stożek, krater, komin wulkaniczny. Wymień produkty erupcji wulkanicznych….

Read more »

Pytania na klasówkę – wstęp

By |

W czasach szkolnych miałam bardzo dobrą metodę nauki i powtarzania materiału, a przede wszystkim zdawania wszelakich sprawdzianów. Po prostu przeglądając zeszyt spisywałam pytania, które moim zdaniem może zadać nauczyciel na klasówce, a potem starałam się na nie odpowiedzieć. Pomijam sytuację, gdy dwukrotnie przyśniły mi się pytania, które faktycznie zostały mi zadane następnego dnia, bo to była historia 🙂 Do każdego postu będę pisać przykładowe pytania…

Read more »