Geographic for all

Posts Tagged “aglomeracja”

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

By |

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

Miasta są małe lub duże, ale wszystkie mają dość zwartą zabudowę, sporo ludności prowadzącej miejski styl życia, zatrudnionej głównie w przemyśle i usługach. To czy dana miejscowość zasłuży sobie na miano miasta zależy od prawa danego kraju. Czasem potrzebna jest decyzja administracyjna, a w innych przypadkach odpowiednia liczba mieszkańców, niekiedy dekret urzędowy posiłkuje się liczbą ludności. W Polsce obecnie trzeba mieć min. 2000 obywateli i spełnić…

Read more »

Rozmieszczenie i rozwój ludności świata

By |

Rozmieszczenie i rozwój ludności świata

Im nas więcej, tym weselej… Historia człowieka zaczyna się około 190 tys. lat temu. Wtedy to Homo erectus stał się Homo sapiens. Ilu było ludzi na początku, nikt nie wie. Ale demografowie pierwsze szacunkowe wyniki umiejscawiają ok. 10 000 lat temu, bo wtedy pojawiają się najstarsze spisy ludności. I tak, nieśpiesznie, ludność Ziemi powiększała się systematycznie, choć epidemie i wojny zbierały także…

Read more »