Geographic for all

Posts Tagged “amplituda”

Pytania na klasówkę – Klimatologia

By |

Klimatologia Atmosfera Napisz, z czego składa się powietrze. Wyjaśnij jak powstaje ozon i gdzie występuje. Scharakteryzuj troposferę/stratosferę/mezosferę/termosferę/egzosferę. Napisz, gdzie powstają zorze polarne. Temperatura Zdefiniuj albedo, podaj przykłady. Wymień rodzaje promieniowania słonecznego. Podaj ogólną charakterystykę bilansu cieplnego Ziemi. Wyjaśnij od czego zależy natężenie promieniowania słonecznego. Wymień przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Wskaż możliwości rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wyjaśnij co to jest efekt cieplarniany. Opisz jak mierzymy temperaturę i jakie są najpopularniejsze…

Read more »

Temperatura w atmosferze – amplitudy

By |

Temperatura w atmosferze – amplitudy

Amplituda Nie wszędzie na świecie temperatury są takie same, a ich rozpiętość też potrafi być zaskakująca. Dlatego mówimy o amplitudach temperatur, czyli wahaniach między skrajnymi temperaturami w badanym okresie. Najbardziej popularne są amplitudy dobowe oraz roczne. Dobowa amplituda temperatury powietrza Kto miał przyjemność stać na warcie nad ranem albo zdążyć na pociąg odchodzący przed świtem ten wie, że najniższa temperatura powietrza jest w czasie wschodu Słońca. Potem nasza gwiazda ogrzewa…

Read more »