Geographic for all

Posts Tagged “andezyt”

Rodzaje i rozmieszczenie wulkanów na Ziemi

By |

Rodzaje i rozmieszczenie wulkanów na Ziemi

O budowie wulkanu, rodzajach lawy i intruzjach magmowych przeczytasz tutaj. Rodzaje wulkanów Ze względu na kształt i erupcję wulkany dzielimy ogólnie na: efuzywne – lawowe eksplozywne – gazowe stratowulkany – mieszane   Wulkany efuzyjne (lawowe) mają rzadką lawę bazaltową (zasadową), mały lub brak stożka i duży areał. Nie wyrzucają materiałów piroklastycznych i gazów. typ islandzki – erupcja liniowa typ hawajski – erupcja centralna,…

Read more »

Skały i minerały

By |

Skały i minerały

W tablicy Mendelejewa mamy 118 pierwiastków, z których składa się w mniejszym bądź większym stopniu nasza planeta. Niektóre występują w litosferze w dużych ilościach np. tlen i krzem, niektóre nieco rzadziej jak glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez, a inne w śladowych ilościach. Część jest uzyskiwana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Minerały Minerał to pierwiastek lub prosty związek chemiczny o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych, który powstał w przyrodzie w naturalnych procesach….

Read more »

Złoża minerałów i typy zalegania

By |

Złoża minerałów i typy zalegania

Klasyfikacja złóż minerałów Złoża dzielą się na trzy główne typy: magmogeniczne hipergeniczne metamorfogeniczne Złoża magmogeniczne pochodzą z działalności magmowej. Wyróżniamy złoża magmowe, powstałe z zastygniętej magmy oraz krystalizacji jej składników (rudy żelaza, niklu, miedzi); złoża pomagmowe, gdzie krystalizacja następuje przy pomocy roztworów wodnych (kamienie szlachetne, rudy cynku, ołowiu, cyny, barytu) oraz złoża wulkanogeniczne przy wybuchach wulkanów (andezyt, bazalt, siarka). Złoża…

Read more »