Geographic for all

Posts Tagged “bagno”

Jeziora – podział i geneza

By |

Jeziora – podział i geneza

Jezioro to zbiornik wodny powstały w sposób naturalny, zagłębienie terenu zalane wodą, nie mające ujścia do morza. Jeziora – podział ze względu na pochodzenie Za względu na pochodzenie jeziora dzielimy na (uwaga: jeziora mogą mieć pochodzenie jednoznaczne lub mieszane!): kosmiczne/meteorytowe – misa jeziorna powstała w wyniku zderzenia z meteorytem np. jeziora na półwyspie Ungawa w Kanadzie, jezioro Siljan w Szwecji, Kara-kul w Tadżykistanie wulkaniczne  kraterowe – w kraterach wygasłych wulkanów np. jezioro Averno…

Read more »

Woda na Ziemii

By |

Woda na Ziemii

Woda jest składnikiem prawie wszystkiego na Ziemi. Nawet my w większości składamy się z wody. Występuje jako lód, woda ciekła i para wodna. Ogólnie wody na planecie dzielimy na te lądowe i oceaniczne. Woda na Ziemi w liczbach W przyrodzie woda ma stałą ilość – około 1,4 mld km3. To co ucieknie do kosmosu jako kationy i aniony H+ i O- uzupełniane jest wodami juwenilnymi, czyli takimi, które powstają…

Read more »

Parki Narodowe w Polsce

By |

Parki Narodowe w Polsce

Parki narodowe są w kręgu zainteresowań wielu dziedzin związanych z geografią. Ich głównym zadaniem jest ochrona ekosystemu, a więc roślin, zwierząt, ale także formacji geologicznych czy krajobrazu kulturowego. Taka nieskażona przyroda przyciąga odwiedzających – czy to turystów czy wszelkiego rodzaju uczniów, przyjeżdżających w celach edukacyjnych. Historia parków narodowych w Polsce Pierwszym obszarem, na który nałożono zakazy polowań była królewska, a potem carska Puszcza Białowieska. Jednak park…

Read more »