Geographic for all

Posts Tagged “bryza morska”

Pytania na klasówkę – Klimatologia

By |

Klimatologia Atmosfera Napisz, z czego składa się powietrze. Wyjaśnij jak powstaje ozon i gdzie występuje. Scharakteryzuj troposferę/stratosferę/mezosferę/termosferę/egzosferę. Napisz, gdzie powstają zorze polarne. Temperatura Zdefiniuj albedo, podaj przykłady. Wymień rodzaje promieniowania słonecznego. Podaj ogólną charakterystykę bilansu cieplnego Ziemi. Wyjaśnij od czego zależy natężenie promieniowania słonecznego. Wymień przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Wskaż możliwości rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wyjaśnij co to jest efekt cieplarniany. Opisz jak mierzymy temperaturę i jakie są najpopularniejsze…

Read more »

Temperatura w atmosferze – bilans cieplny i albedo

By |

Głównym źródłem ciepła i światła na Ziemi jest oczywiście Słońce. Jednak to co do nas dochodzi to jedynie część przefiltrowana przez poszczególne warstwy atmosfery. Promieniowanie słoneczne Słońce wysyła w kosmos różne rodzaje energii : promieniowanie elektromagnetyczne widzialne – światło widoczne ludzkim okiem długofalowe – ciepło podczerwone nadfioletowe krótkofalowe mikrofalowe rentgenowskie promieniowanie korpuskularne Do tego dochodzi fakt, że promieniowanie może zostać na przykład odbite albo pochłonięte przez chmury….

Read more »

Wiatry lokalne

By |

Wiatry lokalne

Jakie znamy wiatry lokalne? A. Woś (1996) podzielił je na dwa główne rodzaje: regionalne – gdzie warunki lokalne zmieniają wiatry, które wieją globalnie np. fen, bora, sirocco, mistral, samum, niektóre cyklony, etezje lokalne – niezależne od wiatrów globalnych np. bryza, wiatry dolinne i górskie Fen Fen jest wiatrem suchym, ciepłym i porywistym. Do jego powstania niezbędna jest wysoka bariera gór i spora różnica…

Read more »