Geographic for all

Posts Tagged “efekt cieplarniany”

Pytania na klasówkę – Klimatologia

By |

Klimatologia Atmosfera Napisz, z czego składa się powietrze. Wyjaśnij jak powstaje ozon i gdzie występuje. Scharakteryzuj troposferę/stratosferę/mezosferę/termosferę/egzosferę. Napisz, gdzie powstają zorze polarne. Temperatura Zdefiniuj albedo, podaj przykłady. Wymień rodzaje promieniowania słonecznego. Podaj ogólną charakterystykę bilansu cieplnego Ziemi. Wyjaśnij od czego zależy natężenie promieniowania słonecznego. Wymień przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Wskaż możliwości rozwiązania problemu globalnego ocieplenia. Wyjaśnij co to jest efekt cieplarniany. Opisz jak mierzymy temperaturę i jakie są najpopularniejsze…

Read more »

Temperatura w atmosferze – bilans cieplny i albedo

By |

Głównym źródłem ciepła i światła na Ziemi jest oczywiście Słońce. Jednak to co do nas dochodzi to jedynie część przefiltrowana przez poszczególne warstwy atmosfery. Promieniowanie słoneczne Słońce wysyła w kosmos różne rodzaje energii : promieniowanie elektromagnetyczne widzialne – światło widoczne ludzkim okiem długofalowe – ciepło podczerwone nadfioletowe krótkofalowe mikrofalowe rentgenowskie promieniowanie korpuskularne Do tego dochodzi fakt, że promieniowanie może zostać na przykład odbite albo pochłonięte przez chmury….

Read more »

Temperatura w atmosferze – efekt cieplarniany

By |

Temperatura w atmosferze – efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, ale podobnie jak dziura ozonowa dość kontrowersyjnym, szczególnie w ostatnich latach. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Efekt cieplarniany w naturze Ziemię otacza atmosfera, która zatrzymuje część promieniowania odbitego i wyemitowanego przez grunt. Gdyby nie ona, średnie temperatury na naszej planecie byłyby o około 20-35 stopni Celsjusza niższe, czyli w okolicach -15–20 stopni. Tym samym efekt cieplarniany/szklarniowy jest jak najbardziej pożądanym i naturalnym…

Read more »