Geographic for all

Posts Tagged “miasto”

Funkcje miast i cykl życiowy działki

By |

Funkcje miast i cykl życiowy działki

Gdybyśmy spytali się jeszcze 150 lat temu, co to jest funkcja miasta, pewnie rozmówca udzieliłby tylko intuicyjnej odpowiedzi. Tak naprawdę termin “funkcja miasta” został po raz pierwszy użyty przez Fredricha Ratzela w 1891 roku. Co ciekawe był on biologiem z wykształcenia i dlatego nowe pojęcie zaczerpnął właśnie z funkcji organizmu ludzkiego. Na samo miasto patrzył jako na trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar…

Read more »

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 2

By |

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 2

Historia rozwoju urbanizacji cz. 1 Miasta renesansowe Miasta w renesansie musiały byś lepiej bronione. I tak powstały dwa włoskie plany miasta renesansowego. Przykładem jednego była Palma Nova. Posiadała jeden centralny rynek na planie heksagonu. Od niego odchodziły okrężne i radialne ulice. Miasto było otoczone murami z bastionami, a sam obrys był już bardziej okrągły. Palma Nova źródło: Google Maps Drugim przykładem jest nasz rodzimy Zamość, który powstał 13 lat wcześniej…

Read more »

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 1

By |

Historia rozwoju urbanizacji – cz. 1

Urbanizacja sięga starożytności, bo wtedy zaczęły powstawać pierwsze ośrodki miejskie. Sam termin pochodzi z łaciny: urbs = miasto, urbanus = miejski. Od XIX wieku urbanizacja dotyczy także obszarów wiejskich (np. kultywowanie miejskiego stylu życia na wsi). Jak dynamiczny i powszechny to proces obrazują statystyki: w 1800 roku zaledwie 14% ludności mieszkało w miastach, w 1910 roku było to już 43,8%, a w 2008 roku całe 47%.  …

Read more »

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

By |

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

Jak zwykle powstają miasta? Osada jest korzystnie położona na przykład na szlaku handlowym, a jeszcze lepiej, gdy jest siedzibą władz lokalnych lub regionalnych. Jest atrakcyjna dla okolicznych ludzi do migracji. Dużo mieszkańców oznacza duży rynek zbytu, więc rozwija się przetwórstwo spożywcze i przemysł tekstylny. Przemysł potrzebuje energii i maszyn, dlatego rozwijane jest wydobycie kopalin (jeśli występują) oraz przemysł ciężki. Z jednej strony jest to kolejny magnes…

Read more »

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

By |

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

Miasta są małe lub duże, ale wszystkie mają dość zwartą zabudowę, sporo ludności prowadzącej miejski styl życia, zatrudnionej głównie w przemyśle i usługach. To czy dana miejscowość zasłuży sobie na miano miasta zależy od prawa danego kraju. Czasem potrzebna jest decyzja administracyjna, a w innych przypadkach odpowiednia liczba mieszkańców, niekiedy dekret urzędowy posiłkuje się liczbą ludności. W Polsce obecnie trzeba mieć min. 2000 obywateli i spełnić…

Read more »