Geographic for all

Posts Tagged “rzeka”

Rzeki na świecie – naj…

By |

Było zestawienie naj… jezior, dzisiaj pora na rzeki. Tak jak poprzednio niektóre dane statystyczne mogą być podane w “widełkach” lub zaokrągleniu, bo różne źródła podają różne długości itp. Najbardziej kontrowersyjna jest oczywiście Amazonka, bo do tej pory nie można ustalić jednoznacznie jej źródła, choć jest parę kandydatów 🙂 Najdłuższe rzeki na świecie Najpopularniejszy ranking rzek: Lp Rzeka Długość [km] Państwa Uwagi…

Read more »

Woda na Ziemii

By |

Woda na Ziemii

Woda jest składnikiem prawie wszystkiego na Ziemi. Nawet my w większości składamy się z wody. Występuje jako lód, woda ciekła i para wodna. Ogólnie wody na planecie dzielimy na te lądowe i oceaniczne. Woda na Ziemi w liczbach W przyrodzie woda ma stałą ilość – około 1,4 mld km3. To co ucieknie do kosmosu jako kationy i aniony H+ i O- uzupełniane jest wodami juwenilnymi, czyli takimi, które powstają…

Read more »

Parki Narodowe w Polsce

By |

Parki Narodowe w Polsce

Parki narodowe są w kręgu zainteresowań wielu dziedzin związanych z geografią. Ich głównym zadaniem jest ochrona ekosystemu, a więc roślin, zwierząt, ale także formacji geologicznych czy krajobrazu kulturowego. Taka nieskażona przyroda przyciąga odwiedzających – czy to turystów czy wszelkiego rodzaju uczniów, przyjeżdżających w celach edukacyjnych. Historia parków narodowych w Polsce Pierwszym obszarem, na który nałożono zakazy polowań była królewska, a potem carska Puszcza Białowieska. Jednak park…

Read more »