Geographic for all

Posts Tagged “skała”

Pytania na klasówkę – Kartografia

By |

Kartografia Mapy jako narzędzie Podaj definicję mapy i wymień jej elementy składowe. Wymień jakie znasz rodzaje map. Wyjaśnij pojęcie generalizacji mapy. Wymień rodzaje skal. Podaj jak przeliczać skale map. Wyjaśnij która mapa jest zrobiona w większej skali: 1:100 000 czy 1:10 000. Podaj, która jest bardziej szczegółowa i która pokazuje większy obszar. Wymień jakie znasz odwzorowania kartograficzne. Wyjaśnij, dlaczego obraz Ziemi na mapach jest zniekształcony. Napisz i uzasadnij jakiego odwzorowania najlepiej użyć do map nawigacyjnych/rolniczych/szkolnych. Mapa…

Read more »

Pytania na klasówkę – Geomorfologia

By |

Geomorfologia Litosfera i zachodzące w niej procesy Wyjaśnij różnicę między minerałem i skałą. Zdefiniuj minerał/skałę/substancję mineralną. Rozpisz podział skał ze względu na pochodzenie. Wyjaśnij co to są skały osadowe/magmowe/metamorficzne, jak się dzielą, podaj przykłady. Zdefiniuj diagenezę, podaj przykłady. Wyjaśnij różnicę między plutonizmem i wulkanizmem. Wymień znane Ci intruzje magmowe. Narysuj i opisz schemat wulkanu. Zaznacz poszczególne elementy. Wyjaśnij pojęcia: kaldera, stożek, krater, komin wulkaniczny. Wymień produkty erupcji wulkanicznych….

Read more »

Mapa, plan, siatka i skala

By |

Mapa, plan, siatka i skala

Mapa niby zwyczajna rzecz używana na co dzień albo przynajmniej często.  A jak zapytać kogoś co to jest mapa to czasem trudno to określić – mapa to mapa 🙂 Mapa Mapa to spłaszczony obraz powierzchni – planety, księżyca, Ziemi – poddany generalizacji, wyskalowany, stworzony zgodnie z zasadami odwzorowania kartograficznego i za pomocą umownych znaków i kolorów. Musi zawierać skalę i legendę. Skala Skala to inaczej proporcja między…

Read more »

Skały i minerały

By |

Skały i minerały

W tablicy Mendelejewa mamy 118 pierwiastków, z których składa się w mniejszym bądź większym stopniu nasza planeta. Niektóre występują w litosferze w dużych ilościach np. tlen i krzem, niektóre nieco rzadziej jak glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez, a inne w śladowych ilościach. Część jest uzyskiwana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Minerały Minerał to pierwiastek lub prosty związek chemiczny o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych, który powstał w przyrodzie w naturalnych procesach….

Read more »