Geographic for all

Posts Tagged “urbanizacja”

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

By |

Urbanizacja w krajach wysoko i słabo rozwiniętych – zjawiska

Jak zwykle powstają miasta? Osada jest korzystnie położona na przykład na szlaku handlowym, a jeszcze lepiej, gdy jest siedzibą władz lokalnych lub regionalnych. Jest atrakcyjna dla okolicznych ludzi do migracji. Dużo mieszkańców oznacza duży rynek zbytu, więc rozwija się przetwórstwo spożywcze i przemysł tekstylny. Przemysł potrzebuje energii i maszyn, dlatego rozwijane jest wydobycie kopalin (jeśli występują) oraz przemysł ciężki. Z jednej strony jest to kolejny magnes…

Read more »

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

By |

Rodzaje miast, czyli aglomeracje i megalopolis

Miasta są małe lub duże, ale wszystkie mają dość zwartą zabudowę, sporo ludności prowadzącej miejski styl życia, zatrudnionej głównie w przemyśle i usługach. To czy dana miejscowość zasłuży sobie na miano miasta zależy od prawa danego kraju. Czasem potrzebna jest decyzja administracyjna, a w innych przypadkach odpowiednia liczba mieszkańców, niekiedy dekret urzędowy posiłkuje się liczbą ludności. W Polsce obecnie trzeba mieć min. 2000 obywateli i spełnić…

Read more »

Urbanizacja – składowe i fazy urbanizacji, czyli cykl życia miasta

By |

Urbanizacja – składowe i fazy urbanizacji, czyli cykl życia miasta

W pierwszym skojarzeniu urbanizację widzimy jako proces tworzenia miasta, zagęszczenia ludzkiego odmiennego od wsi. Nie jest to mylne stwierdzenie, tylko nieco zubożone. Urbanizacja to całość procesów przestrzennych, ekonomicznych, ale również społecznych i kulturowych, które prowadzą do powstawania i rozwoju miast, zwiększenia ludności miejskiej lub żyjącej w “miejskim stylu”, a także odsetka tej ludności na tle kraju lub regionu.  Składowe urbanizacji Jak widać urbanizacja to powstawanie i rozrost miast, jak również zmiany…

Read more »