Pytania na klasówkę – Geomorfologia

pytania na klasówkę

Geomorfologia

Litosfera i zachodzące w niej procesy

 1. Wyjaśnij różnicę między minerałem i skałą.
 2. Zdefiniuj minerał/skałę/substancję mineralną.
 3. Rozpisz podział skał ze względu na pochodzenie.
 4. Rozpisz podział minerałów ze względu na pochodzenie.
 5. Wyjaśnij co to są skały osadowe/magmowe/metamorficzne, jak się dzielą, podaj przykłady.
 6. Zdefiniuj diagenezę, podaj przykłady.
 7. Wymień i scharakteryzuj sposoby zalegania złóż mineralnych.
 8. Wyjaśnij różnicę między plutonizmem i wulkanizmem.
 9. Wymień znane Ci intruzje magmowe.
 10. Narysuj i opisz schemat wulkanu. Zaznacz poszczególne elementy.
 11. Wyjaśnij pojęcia: kaldera, stożek, krater, komin wulkaniczny.
 12. Wymień produkty erupcji wulkanicznych.
 13. Wymień i opisz rodzaje law wulkanicznych.
 14. Wymień i opisz rodzaje erupcji.
 15. Wymień, typy wulkanów ze względu na rodzaj erupcji.
 16. Wyjaśnij gdzie na Ziemi możemy spodziewać się występowania wulkanów.
 17. Wymień znane Ci wulkany z umiejscowieniem na mapie.
 18. Wyjąsnij pojęcia: konwekcja, subdukcja.
 19. Wymień jakie są główne założenia teorii tektoniki płyt.
 20. Wymień największe płyty litosfery.
 21. Opisz jak powstają: morza marginalne i łuki wysp, młode góry nadbrzeżne, tarczowe wulkany bazaltowe, doliny ryftowe i grzbiety śródoceaniczne.
 22. Wyjaśnij w jaki sposób odkryto tektonikę płyt w dzisiejszym jej rozumieniu.

Wnętrze Ziemi

 1. Podaj podział wnętrza Ziemi według kryterium petrylogicznego.
 2. Podaj podział wnętrza Ziemi według kryterium reologicznego.
 3. Napisz, z czego składa się skorupa ziemska.
 4. Napisz, z czego składa się płaszcz ziemski.
 5. Napisz, z czego składa się jądro ziemskie.
 6. Wymień powierzchnie nieciągłości i określ między jakimi warstwami występują.
 7. Zdefiniuj tarczę, platformę, kraton, orogenę.
 8. Zdefiniuj simę, sial, crofesimę, nifesimę, nife.
 9. Opisz jak zmienia się temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi.

Budowa Ziemi

 1. Wymień i scharakteryzuj części składowe dna oceanicznego.
 2. Wyjaśnij różnicę między stokiem kontynentalnym stromym i łagodnym.

Erozje

 1. Wymień i scharakteryzuj typy pustyń.
 2. Wyjaśnij różnice między wydmą paraboliczną i barchanem.
 3. Wymień typy wydm.

Ukształtowanie powierzchni

 1. Wyjaśnij i podaj przykłady depresji i kryptodepresji.
 2. Omów podział na niziny, wyżyny i góry, podaj przykłady.
 3. Napisz, czy szelf kontynentalny zaliczamy do bloku kontynentalnego czy oceanicznego.
 4. Podaj średnią wysokość lądów.
Pytania na klasówkę – Geomorfologia
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.