Skały i minerały

W tablicy Mendelejewa mamy 118 pierwiastków, z których składa się w mniejszym bądź większym stopniu nasza planeta. Niektóre występują w litosferze w dużych ilościach np. tlen i krzem, niektóre nieco rzadziej jak glin, żelazo, wapń, sód, potas, magnez, a inne w śladowych ilościach. Część jest uzyskiwana wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.

Minerały

Minerał to pierwiastek lub prosty związek chemiczny o określonych właściwościach chemicznych i fizycznych, który powstał w przyrodzie w naturalnych procesach. Innymi słowy to najprostszy, o budowie krystalicznej fragment litosfery. Wyróżniamy minerały pierwotne oraz wtórne, które przekształcają się z pierwotnych. Zaledwie 200 minerałów z 4 000 poznanych obecnie tworzy 99% litosfery. Nazywamy je minerałami skałotwórczymi – są to na przykład skaleń, kwarc, mika, dolomit i kalcyt. Pozostałe 3 700 występują w ułamku skał, ich eksploatacja jest możliwa tylko dlatego, że tworzą skupiska złóż.

W środowisku występują także proste związki, które nazywamy substancjami mineralnymi. Różnią się od minerałów tym, że nie mają budowy krystalicznej. Przykładowe z nich to: ozokeryt, bursztyn, szkliwo wulkaniczne, rtęć, ropa naftowa i gaz ziemny.

Skały

Skała to zbiór minerałów. Mogą być jednorodne lub niejednorodne. Ze względu na pochodzenie dzielimy je na:

 • osadowe
 • magmowe
 • metamorficzne/przeobrażone.

Skały osadowe

Skały osadowe powstają na powierzchni Ziemi w procesach wietrzenia, sedymentacji i diagenezy, czyli przekształcania luźnych skał w zwarte. Uznawane są za skały wtórne. Pokrywają 75% naszej planety, ale na tyle cienką warstwą, że jest ich w litosferze zaledwie 5% masy.

Skały osadowe dzielimy na:

 • okruchowe – są wynikiem wietrzenia oraz diagenezy np. piaski, iły, żwiry, zlepieńce, piaskowce, lessy.
 • chemiczne – do ich powstania potrzebne są roztwory wodne, z których się wytrącają lub pozostają na skutek odparowania (ewaporaty), np. skały solne, wapienie, gips, dolomity, anhydryt.
 • organogeniczne – pochodzące z martwej biomasy sedymentującej na dno zbiorników wodnych lub zagłębień terenu, np. wapienie rafowe i muszlowe, rudy darniowe, węgiel brunatny i kamienny, kreda, fosforyty, torf.
Skała lessowa Przemysław Czopor [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Skała lessowa
Przemysław Czopor [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons
Skała gipsowa By Verisimilus (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Skała gipsowa
By Verisimilus (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons
Węgiel kamienny By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Węgiel kamienny
By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)],
via Wikimedia Commons

 

Skały magmowe


Skały magmowe powstają w skutek działalności wulkanicznej i plutonicznej. Wulkanizm są to ruchy magmy oraz jej krzepnięcie i krystalizacja na powierzchni oraz w pewnym stopniu pod powierzchnią gruntu. Plutonizm jest głębinowym odpowiednikiem wulkanizmu. Wszystkie skały magmowe uznaje się za pierwotne.
W zależności, w którym procesie dana skała powstaje, skały magmowe dzielimy na:
 • głębinowe/plutoniczne – mają budowę jawnokrystaliczną (widać kryształy gołym okiem), ponieważ pod ziemią mają dużo czasu na zastyganie, np. granit
 • wylewne/wulkaniczne – mają budowę skrytokrystaliczną (nie widać ich gołym okiem, ale posiadają kryształy), ponieważ przy erupcjach oraz gwałtownych przemieszczeniach lawy i magmy nie mają czasu na dokładną krystalizację, np. bazalt.
 • porfiry – czyli pojedyncze kryształy zatopione w cieście skalnym. Są to skały, które początkowo miały możliwość powolnej krystalizacji, ale zanim ją skończyły zostały wyrzucone na powierzchnię, np. andezyt.
 • szkliwo wulkaniczne – to skrajny przypadek wulkanizmu. Skały są wyrzucane w tak ekspresowym tempie, że żadna skała nie zdąży wykrystalizować, np. obsydian, pumeks.
Granit strzeliński By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Granit strzeliński
By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)],
via Wikimedia Commons
Kolumny bazaltowe na Wyspie Księcia Jerzego By Acaro (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
Kolumny bazaltowe na Wyspie Księcia Jerzego
By Acaro (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)],
via Wikimedia Commons
Porfir By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Porfir
By Piotr Sosnowski (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Obsydian By No machine-readable author provided. PAR~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons
Obsydian
By No machine-readable author provided. PAR~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons

Skały metamorficzne


Skały metamorficzne/krystaliczne to skały osadowe lub magmowe zmienione chemicznie i fizycznie pod wpływem ciśnienia lub/i temperatury. Zalicza się je do skał wtórnych.
Najliczniej występującymi przykładami skał metamorficznych są: gnejsy, przekształcone z granitów (ortognejsy) lub osadów ilasto-piaszczystych (paragnejsy), łupki krystaliczne oraz marmury z wapieni.
Gnejs Obsydian By No machine-readable author provided. PAR~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons
Gnejs
By No machine-readable author provided. PAR~commonswiki assumed (based on copyright claims). 
[Public domain], via Wikimedia Commons
Marmur
Marmur
By Aleksander Kaasik (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)],
via Wikimedia Commons
W zależności od warunków, w których zachodzi przekształcenie możemy wyróżnić:
 • metamorfizm kontaktowy – głównym czynnikiem jest temperatura w pobliżu skupisk magmy
 • metamorfizm dyslokacyjny – głównym czynnikiem jest ciśnienie, skały są przemieszczane przy pomocy ruchów górotwórczych na niewielkie głębokości
 • metamorfizm regionalny – czynnikami są zarówno temperatura jak i ciśnienie, skały są przemieszczane na duże głębokości
Skały i minerały
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.